Twórcy Neco

Firmą matką jest firma OPERAT Tomasz Tatarek zajmująca się od 23 lat usługami inżynieryjnymi w zakresie projektowania i nadzorowania wszelkich przedsięwzięć budowlanych. OPERAT w swoim portfolio posiada wiele zrealizowanych w zakresie prowadzonej działalności inwestycji często o wielomilionowej wartości, realizowanych głównie dla jednostek samorządowych. Współpracowaliśmy z najsilniejszymi firmami na rynku MK Żary, JANBUD, M&J, JASTA, projektowaliśmy dla żarskich firm HART-SM, CHROMA, ANATOL, A-PRESS i dla wielu innych, wykonywaliśmy wiele zleceń dla Gminy miejskiej Żary, żarskich spółek komunalnych oraz dla znacznej części gmin i spółek komunalnych w powiatach Żarskim, Żagańskim i Krośnieńsko-Gubińskim ,wykonywaliśmy zlecenia firm o zasięgu ogólnopolskim np. PKM Warszawa Sp. Z o.o. czy INTRA Sp. Z o.o. oraz dla firm o zasięgu europejskim i światowym ECM GROUP POLSKA S.A. i francuski SAFEGE GDF SUEZ GROUP. Prowadzimy także działalność w zakresie usług inżynieryjnych dla klientów indywidualnych.