Procedura zakupu mieszkania

1. Jakie są zasady rezerwacji mieszkania?

Należy umówić się z przedstawicielem firmy i zarezerwować mieszkanie podpisując umowę rezerwacyjną, podpisanie umowy rezerwacyjnej nie pociąga za sobą żadnych opłat.

2. Jak wygląda harmonogram wpłat w Państwa Firmie?

W umowie deweloperskiej szczegółowo ustalamy harmonogram płatności.

3. W jakiej formie zawierane są umowy z deweloperem?
W pierwszej kolejności zawierane są umowy rezerwacyjne, a następnie po przyznaniu kredytu umowa deweloperska w formie aktu notarialnego. Ostatnim etapem zakupu jest podpisanie umowy przyrzeczonej, przenoszącej własność w formie aktu notarialnego.
4. Jakie dokumenty są potrzebne do podpisania umowy rezerwacyjnej?
Dowód osobisty.

Metody Finansowania

4. Czy pomagacie Państwo w załatwianiu formalności z bankiem w przypadku kredytu?

Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji kredytowej. Organizujemy także w dogodnym terminie spotkania z współpracującymi z nami doradcą finansowym lub przedstawicielem wybranego banku .

5. Jakie informacje są potrzebne do ustalenia zdolności kredytowej?

Banki posiadają różne procedury oraz wymagania dotyczące poszczególnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku kredytowego. Objętość dokumentacyjna wniosku o kredyt hipoteczny jest uzależniona także od rodzaju źródła dochodu wnioskodawców. Poniżej lista podstawowych dokumentów, które są wymagane przez bank:
o umowa rezerwacyjna kupna - sprzedaży
o oświadczenia dewelopera (na druku bankowym), w którym zawarte są szczegóły transakcji
o pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie, jeżeli inwestycja została zakończona
o oświadczenie banku kredytującego o bez ciężarowym wydzieleniu lokalu, gdy deweloper do realizacji projektu wspomagał się kredytem inwestycyjnym
o odpis z Księgi Wieczystej
o wypis z (KRS) lub (CEIDG)
o wypis i wyrys z rejestru gruntów

6. Jakich dokumentów wymaga bank podczas ubiegania się o kredyt na dom z rynku pierwotnego?

Banki posiadają różne procedury oraz wymagania dotyczące poszczególnych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku kredytowego. Objętość dokumentacyjna wniosku o kredyt hipoteczny jest uzależniona także od rodzaju źródła dochodu wnioskodawców. Poniżej lista podstawowych dokumentów, które są wymagane przez bank:

  • umowa rezerwacyjna kupna - sprzedaży
  • oświadczenia dewelopera (na druku bankowym), w którym zawarte są szczegóły transakcji
  • pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie, jeżeli inwestycja została zakończona
  • oświadczenie banku kredytującego o bez ciężarowym wydzieleniu lokalu, gdy deweloper do realizacji projektu wspomagał się kredytem inwestycyjnym
  • odpis z Księgi Wieczystej
  • wypis z (KRS) lub (CEIDG) 
  • wypis i wyrys z rejestru gruntów

Zapewniamy 3 letnią gwarancję

oraz liczne możliwości dofinansowania.

Infrastruktura i budynki

7. Co to jest stan deweloperski

Stan deweloperski oznacza, że wykonane ściany działowe są zagruntowane i przygotowane pod malowanie, a posadzki są gotowe do położenia podłóg. W budynku jest instalacja do urządzeń wodno-kanalizacyjnych z podejściami we wskazanym miejscu, centralne ogrzewanie z zasilaniem, a także uzgodniona instalacja elektryczna wraz z osprzętem. Budynki wyposażone są w drzwi i okna.

8. Jakie są koszty utrzymania domu NECO?

Trudno jest określić koszt utrzymania mieszkania, gdyż właściciele sami decydują o wielkości zużycia mediów. Zadbaliśmy jednak o to, by budynek był energooszczędny poprzez zastosowanie materiałów o wysokich parametrach. Najmocniejszą stroną naszego budynku jest zarówno zasilanie pompą ciepła w zakresie c.o. jak i c.w.u. oraz rekuperacja. 

9. Ile wynosi czynsz?

Czynszu nie ma, poszczególne nieruchomości stanowią 100% własność (w zakresie użytkowania wieczystego). Właściciele budynków ponoszą jednak solidarnie wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej – czyli w tym przypadku dróg, parkingów, terenów zielonych, oświetlenia osiedla.  Każdy właściciel będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania części wspólnej.  W tym celu niezbędne będzie wyznaczenie zarządcy części wspólnej osiedla.

10. Jak ustalona zostanie powierzchnia domu ?
Pomiar lokalu zostanie dokonany na podstawie obowiązującej normy PN ISO 9836 - 1997. Norma ta polega na pomiarze na poziomie podłogi, w stanie całkowicie wykończonym.
11. Czy istnieje możliwość kupienia garażu?
W Żarach staramy się o zakup 0,1 ha sąsiedniej działki i planujemy budowę na niej zespołu garażowego. Tymczasem przewidziano przy każdym budynku dwa miejsca postojowe i kilkanaście miejsc parkingowych na terenie osiedla i w jego pobliżu.
12. Jakie jest ogrzewanie?
Wspominaliśmy na stronie o zasilaniu pompą ciepła powietrze/woda dla osiedla w Żarach i opcja ogrzewania gazowego dla osiedla w Gubinie, ale w tym pytaniu zapewne chodzi o sposób ogrzewania. Ogrzewanie w całym budynku będzie podłogowe, jedynie w łazience dodatkowo będzie zainstalowana elektryczna drabinka.
13. Czy do domu doprowadzona jest instalacja gazowa?

W Żarach w tej części miasta nie ma sieci gazowej, niemniej jednak staramy się wraz z właścicielami sąsiednich działek o rozbudowę sieci. W Gubinie posiadamy warunki przyłączenia do sieci gazowej. 

14. Czy ja będę właścicielem domu?

Tak, kupując dom stają się Państwo po podpisaniu aktu notarialnego 100% właścicielami domu z gruntem oraz przynależnego do domu ogrodu. Stają się państwo także współwłaścicielami nieruchomości wspólnej działki, na której znajdują się drogi i infrastruktura. 

15. Czy na terenie osiedla dostępny jest plac zabaw dla dzieci?

Tak, na terenie osiedla przewiduje się plac zabaw i miejsce do rekreacji. W Żarach zaplanowano także magazyn rowerów i sprzętu ze stanowiskiem warsztatowym.

16. Czy osiedle ma pełną infrastrukturę?

Osiedle posiada pełną infrastrukturę miejską, tzn. kanalizację miejską, wodę, elektryczność. Ponadto na osiedlu są drogi wewnętrzne parkingi, chodniki, oświetlenie ulic, ławki, zielone tereny wspólne oraz plac zabaw.

17. Kto będzie zarządzał osiedlem? Na jakich zasadach?

Po oddaniu osiedla częścią wspólną powinien zarządzać zarządca. Wspólnota może wyznaczyć do tego osobę spośród mieszkańców lub zlecić to zadanie zawodowemu zarządcy.

19. Jak przebiega odbiór nieruchomości?

Odbiór budynku dokonywany jest w obecności Klienta, pracowników NECO i przedstawiciela wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym odbiór jest protokół sporządzony na dzień odbioru, w którym określony jest stan techniczny lokalu. W wypadku stwierdzenia usterek ustalany jest zakres oraz termin ich usunięcia. 

20. Czy budynek jest energooszczędny i ocieplony?

Budynki wykonane są metodą tradycyjną murowaną z dociepleniem zewnętrznym (styropian gr. 20 cm), wyposażone w wysokiej klasy stolarkę oraz urządzenia gospodarujące energią cieplną.

21. Co to jest program MDM?

Mieszkanie dla Młodych
Rządowy program potocznie nazywany „Mieszkaniem dla Młodych” daje wsparcie finansowe przy zakupie mieszkania. Państwo dopłaca osobom spełniającym wymogi programu, jeśli zakup mieszkania finansowany jest kredytem hipotecznym. Pieniądze wypłacane są jako dofinansowanie do wkładu własnego oraz w formie spłaty części kredytu.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?
o dopłata do 50 m² mieszkania (do 65 m² w przypadku osób/ rodzin z trójką dzieci)
o 10% dopłaty dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
o 15% dopłaty dla osób wychowujących co najmniej jedno dziecko
o 20% dopłaty dla osób z co najmniej dwójką dzieci
o 30% dopłaty dla osób z co najmniej trójką dzieci
o dodatkowe 5%, gdy w ciągu pięciu lat pojawi się trzecie lub kolejne dziecko

Do programu MDM mogą przystąpić:
o osoby samotne lub małżeństwa - zarówno bezdzietne, jak i te wychowujące dzieci
o osoby, które nie skończyły 35 lat (w przypadku małżeństw pod uwagę brany jest wiek osoby młodszej) – warunek nie dotyczy osób/rodzin z trójką dzieci
o osoby, które w dniu nabycia mieszkania lub wcześniej nie były właścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego - warunek nie dotyczy osób/rodzin z trójką dzieci

Co warto wiedzieć?

o cena 1 m² mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji 
o powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekroczyć 75 m² (85 m², gdy osoba wnioskująca o kredyt wychowuje przynajmniej troje dzieci)
o kwota dofinansowania uzależniona jest od lokalizacji mieszkania, ceny za 1 m², powierzchni użytkowej mieszkania oraz od obecności dzieci w rodzinie 
o kwota kredytu udzielonego na zakup mieszkania stanowi co najmniej 50% ceny mieszkania i kredyt jest udzielany na co najmniej 15 lat
o kredyt udzielany jest w polskich złotych
o wniosek o dofinansowanie wkładu własnego może zostać przyjęty przez bank w terminie do dnia 30 września 2018 r.

Podstawa prawna:
o Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. 2013 poz. 1304)
o Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. 17 sierpnia 2015 poz. 1194)